شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال همراه میکروگرید با MATLAB

شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال همراه میکروگرید با MATLAB

فرمت : Matlab

بنابر تعریف میکروگرید ها جزایری هستند که به صورت تعمدی در یک مجموعه تأسیسات یا در یک سیستم توزیع الکتریکی شکل میگیرند و شامل دست کم یک منبع انرژی و بارهای مربوطه می باشند .

میکروگرید را (DER) پراکنده یک سیستم قدرت کوچک میداند به طور معمول در مقیاس چندین مگاوات یا کمتر که دارای سه مشخصه اصلی است :

تولیدات پراکنده، مراکز بار مستقل و قابلیت بهره برداری متصل یا منفصل از شبکه الکتریکی بزرگتر.

بخش های اصلی یک میکروگرید از منظر شامل تولید پراکنده، ذخیره پراکنده، کلیدهای اتصال و سیستم های کنترل است. کلید اتصال نقطه ارتباط بین میکروگرید و مابقی سیستم توزیع است.

تکنولوژی های مختلفی برای کارکرد مناسب کلید زنی لازم است که شامل اندازه گیری، رله های حفاظتی، تجهیزات مخابراتی و غیره میباشد.

هنگامی که کلید باز می شود، منابع تولید توان در میکروگرید باید بتوانند بار آن را با فرکانس مناسب و حفظ سطح ولتاژ تغذیه نمایند .

یک میکروگرید شامل منابع تولید پراکنده محلی (DG)، بار ، ذخیره سازهای انرژی، تجهیزات کنترلی و حفاظتی می باشد و می تواند به عنوان الگوی مناسب برای در نظر گرفتن تأثیر یکپارچه سازی منابع انرژی تجدید پذیر در سطح شبکه توزیع باشد.

شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال همراه میکروگرید با MATLAB

یک میکروگرید قادر است در دو حالت متصل به شبکه توزیع برق اصلی و همچنین به صورت جدا از شبکه اصلی مواقع بروز خطا و اغتشاشات، بهره برداری شود.

حرکت سیستم های توزیع امروزی از حالت غیر فعال به سمن هوشمند سازی و فعال با مدهای انعطافپذیر، باعث ایجاد چالش های عمده های در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال میگردد.

به ویژه اولین چالش در این زمینه می تواند ارائه یک مدل موثر و کارا جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و منابع تولید پراکنده متغیر در ارزیابی قابلیت اطمینان می باشد.

دومین چالش، توسعه یک الگوریتم ارزیابی جدید با قابلیت های مواجه با عدم قطعیت های بالا، پخش بار دو طرفه ناشی از میکروگرید های شبکه می باشد.

علاوه بر این، حوادث متعدد برای سیستم های توزیع فعال رخ میدهد. به دلیل اینکه میکروگرید های محلی ممکن است کماکان پایدار باشد، حتی زمانی که از شبکه اصلی جدا می شود.

شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال همراه میکروگرید با MATLAB

قسمتی از شبیه سازی و نتایج

× بستن تبلیغات
گن لاغری
سرویس وبلاگ دهی | ساخت وبلاگ| سرگرمی| اخبار| آشپزی| خبر ورزشی| metaphysics| قانون جذب| مهندسی ذهن| سرگرمی| وبلاگدهی| خبر| زناشویی| اس ام اس| news| ثبت مشاغل| ابزاروبلاگ| سبک زندگی| متافیزیک metaphysics metafizic