دانلود شبیه سازی میرا کنندگی نوسان توان با TCSC

 دانلود شبیه سازی میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و نحوه تنظیم PSS و میراگر POD در یک سیستم قدرت تک ماشینه (SMIB) مجهز به TCSC شرح داده می شود وکنترل کننده مهم و موثری با استفاده از طرحهای PSS و PODبرای بهبود پایداری سیستم قدرت پیشنهاد شده است. یک جبرانگر پیشفاز-پسفاز دو طبقه برای ساختار PSS در نظر گرفته شده است و یک طرح کنترلی جدید با استفاده از کنترل بهینه خطی برای طراحی POD پیشنهاد شده است.

برای تعیین پارامترهای کنترل کننده POD از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. دینامیک و پایداری سیستم مذکور در حضور یک اغتشاش (تغییر ۲۰% در بار) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که حضور TCSC  در سیستم قدرت مجهز به کنترل کننده مذکور ظرفیت بسیاری را برای بهبود پایداری داراست.

کاهش ۴۵% در ماکزیمم فراجهش و ۱۶% در زمان نشست با اعمال کنترل کننده فوق حاصل شده است و نیز قطبهای غالب سیستم به نواحی پایدارتری انتقال می یابند. این نتایج نشان می دهد که کنترل بهینه پیشنهادی مذکور دارای عملکرد خوبی است. همچنین نقش POD غالبر از PSSمی باشد، هر چند هر دو به طور همزمان بر هم کنش مثبتی دارند.

شرح پیاده سازی:

هدف از شبیه سازی مقاله تعیین ماتریس فیدبک حالت (K) مدل هفرون-فیلیپس سیستم تک ماشینه (شکل ۲ مقاله) به منظور کنترل بهینه سیستم می باشد.

هدف یافتن مقادیری از Q است که نزدیکترین مقادیر ویژه را به منظور داشتن میرایی و پایداری مطلوب را به دست دهد. برای تعیین ماتریس Q از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. برای این منظور تابع findoptim را تعریف نموده ایم.

× بستن تبلیغات
گن لاغری
سرویس وبلاگ دهی | ساخت وبلاگ| سرگرمی| اخبار| آشپزی| خبر ورزشی| metaphysics| قانون جذب| مهندسی ذهن| سرگرمی| وبلاگدهی| خبر| زناشویی| اس ام اس| news| ثبت مشاغل| ابزاروبلاگ| سبک زندگی| متافیزیک metaphysics metafizic